Onderneming

Holland Green International is een onderneming die zich voornamelijk richt op de algehele agrarische sector wereldwijd. Zij verkoopt onschadelijke zéér goed werkende natuurlijke BioVitall Poeder producten. Green products. Het gaat hier over het betere product met de beste onderzoeksresultaten ter wereld op haar gebied. Er zijn zoal de navolgende producten:

 • BioVitall Poeder voor door diervoeders. 
 • BioVitall Poeder voor door het drinkwater. 
 • BioVitall Poeder voor planten. 
 • BioVitall Poeder als mesttoevoeging. 
 • BioVitall Poeder voor water. 
 • BioVitall Poeder voor compost. 

De producten zijn ondermeer inzetbaar voor:

 • verbetering van het stalklimaat - nauwelijks ammoniak en stank
 • waardevolle mest - homogene mest - tegen schuimvorming in de mest 
 • voor een betere groei en opbrengst bij gewassen 
 • voor beter en sneller composteren - betere kwaliteit compost 
 • het schoonmaken van water in b.v. vijvers en zuiveringsinstallaties 

De diverse innovatieve BioVitall Poeder producten zijn volledig door ons zelf ontwikkeld en worden gemaakt in onze HGI Production B.V. (www.hgiproductionbv.com). Zij laten enorm snel de zuurstofminnende bacterie groeien in zowel het dier, de mest, compost, water als het bodemleven. Altijd zal een zuurstofarm proces worden omgezet naar een zuurstofrijk proces. Hierdoor is een reductie van 80 - 90 % van de stank en ammoniak in stallen zeer goed mogelijk. In stallen worden b.v. de volgende resultaten behaald:

 • betere gezondheid bij de dieren
 • niet of nauwelijks antibioticagebruik !
 • betere groei - betere vleeskwaliteit 
 • betere melkproductie 
 • betere voedselverwerking - scherpere voederconversie 
 • beter stalklimaat ook beter voor de gezondheid van de boer 

Uit rapporten van gerenommeerde instituten blijkt dat BioVitall Poeder producten u een aanzienlijk rendement kunnen opleveren. De ondernemingen zijn GMP+ gecertificeerd.